Hele laget gjør deg god

Treningsstopp til 18. januar (oppdatert 4. januar 22:05)

Q0MXj4E3UhCV

I ettermiddag fikk vi endelig beskjed fra kommunen om retningslinjene som gjelder for Hamar Kommune.

 

Kommunene i Hamarregionen har i dag bestemt at anbefalinger som sentrale myndigheter presenterte i går, skal følges også her. I tillegg viderefører kommunene enkelte tiltak fra den lokale forskriften som ble innført før jul.

Antall nye smittetilfeller har vært noe lavere i jula enn det var de siste ukene før jul. Færre har imidlertid testet seg, noe som gir en usikkerhet rundt forekomsten av smitte i befolkningen. Det er også for tidlig å si hvilke konsekvenser julefeiringen får for smittespredningen. Vår region har de siste ukene hatt et høyere smittetrykk enn landsgjennomsnittet, noe som har vært en trend siden vi fikk de først tilfellene i mars. Sannsynligvis har dette sammenheng med nærheten til Oslo-området. I dag vedtas derfor en lokal forskrift som viderefører enkelte av tiltakene som ble innført i regionen før jul.

– De nasjonale føringene og reglene som ble offentliggjort i går, gjelder selvfølgelig også i vår region, og de erstatter mange av de lokale tiltakene vi har hatt de siste ukene, sier kommuneoverlege Cecilie Blakstad Eikenes. – I tillegg mener vi det er riktig å videreføre noen tiltak som ikke inngår i de nasjonale, for fortsatt å ha kontroll på smittesituasjonen i regionen vår. Den nye lokale forskriften gjelder til og med 18. januar.

Følger regjeringens anbefalinger for fritidsaktiviteter

Kommunene i Hamarregionen anbefaler at regjeringens føringer for fritidsaktiviteter følges lokalt: organiserte fritids- og idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 18. januar. Dette gjelder alle innendørs aktiviteter som samler barn og unge på tvers av klasser/kohorter.

Fortsatt stenging av svømmehaller og ubetjente treningssentre

Følgende offentlige steder og virksomheter skal fortsatt holde stengt:

  1. Ubemannede treningssentre og lignende steder som ikke er bemannet. På bemannede treningssentre skal det til enhver tid være to meters avstand.
  2. Bingohaller, bowlinghaller, spillehaller, lekeland og tilsvarende steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter.
  3. Svømmehaller, spaanlegg og hotellbasseng.

Det vil åpnes for skolesvømming og rehabilitering og opptrening i svømmehaller.

Begrensning av antall kunder i butikker

Begrensning av antall kunder i butikker og på kjøpesentre videreføres, slik at det ut fra størrelsen i butikken er et maks antall kunder som kan være inne samtidig.

Munnbind på kollektivreiser og i taxi

Det er fortsatt anbefalt å bruke munnbind på kollektivreiser der det ikke er mulig å holde en meters avstand. I taxi er det påbud om munnbind for passasjerer og sjåfør. Reglene gjelder ikke barn under ungdomsskolealder, eller personer som av ulike årsaker ikke kan bruke munnbind.

Besøk og dagtilbud

Dagtilbud for eldre vil fortsatt holde stengt. I tillegg er det ønskelig at antall besøk på sykehjem og omsorgsboliger begrenses.

– Det er utrolig viktig at vi nå unngår å få smitte inn i sykehjemmene våre. Vi er godt i gang med vaksineringen, og neste dose skal settes om et par uker. Vi ønsker færrest mulig besøk frem til dette for å unngå forsinkelser i videre vaksinering, sier Blakstad Eikenes.

Det er derfor fortsatt besøkskontroll på sykehjemmene, og det anbefales at pårørende bruker munnbind ved besøk.

Skole og barnehage

For ungdomsskoler og videregående skoler ble det i går innført rødt nivå nasjonalt.

Barneskolene i Hamarregionen gjennomfører undervisningen på gult nivå. Det samme gjelder for barnehagene.

– Vi har hatt få smittetilfeller blant barn og unge i jula, og det er viktig for barn og unge å opprettholde en så normal hverdag som mulig, sier kommuneoverlegen.

 

 

Mvh Ridabu IL

 

Facebook
Twitter
LinkedIn