Kioskvakt

Kiosken åpner mandag 6. mai

INSTRUKS FOR KIOSKVAKT

Ridabu IL sin kiosk drives på dugnad av foresatte i idrettslaget. Alle spillere er satt opp med vakter gjennom sesongen i Rubic. Lagleder for det enkelte lag sørger for at det settes opp dugnadsliste for sitt lag. Det gis fritak for trenere lagledere.  

HENTING OG LEVERING AV NØKLER OG TELLELISTE
Nøkler hentes på KIWI før vakta starter og leveres på KIWI igjen samme dag sammen med telleliste. Det er laglederen på det laget som skal gjennomføre dugnaden som har ansvaret for at kioskvaktene fordeles. Pga Korona vil kun en familie bli satt opp pr. vakt og det vil ikke blir benyttet penger i kiosken KUN VIPPS.
I kiosken er det satt opp pleksiglass og det vil være tilgjengelig desinfeksjon for å forhindre mulig smitte. Vi følger ellers gjeldende smittevernsrutiner. 

I år skal kiosken kun være åpen når det er kamper,  mandag til fredag.  Kiosken skal være oppe en halv time før kamp (tidligst 17:00) og varer til siste kamp for kvelden er ferdig. Hvis det kun er en kamp som varer fra 17:30 – 18:30 er eks. kiosken åpen fra 17:00 til 18:40 (når ingen flere ønsker å kjøpe noe)

Kiosken skal vaskes etter endt vakt. Utstyr til vask finnes i lageret til høyre for toalettene inn til den store garderoben. Nøkler til dør finner du på nøkkelknippet. 

TELLELISTE
I kiosken ligger det en telleliste som skal fylles ut etter endt vakt. Denne leveres sammen med nøkler på KIWI. På bakgrunn av dette vil det bli gjort vurderinger av hva som trenge mht påfylling av varer. 

Spørsmål kan stilles til:

Dag Henning Johansen – 411 05 661

TAKK FOR HJELPEN OG LYKKE TIL!