Kioskvakt

Kiosken åpner 20. august

INSTRUKS FOR KIOSKVAKT

Ridabu IL sin kiosk drives på dugnad av foresatte i idrettslaget. Alle spillere er satt opp med vakter gjennom sesongen. Det gis fritak for 2 trener og/eller lagledere fra hvert lag.

Dersom oppsatt dato ikke passer må dette byttes innbyrdes.

Gjeldende liste over hvem som skal delta på kioskdugnad finner du nederst på denne siden. I kiosken ligger også en perm med liste over arbeidsoppgaver. Her skal kioskvakt kvittere for utførte oppgaver etter gjennomført vakt. 

HENTING OG LEVERING AV PENGER/NØKLER
Nøkler og penger hentes på KIWI før vakta starter og leveres på KIWI igjen samme dag sammen med oppgjør og telleliste. Den første på dugnadslista (gjeldende dag) har ansvaret for å hente nøkler osv. på KIWI. Familie nr. to på lista (gjeldende dag) leverer oppgjør og nøkler tilbake på KIWI. Det er lurt å kontakte familien en skal ha dugnad sammen med deg dagen før vakta starter. 

BETALING AV DOMMERE
Dommere som dømmer 5er lønnes med 150. 7er fotball lønnes med kr 200,- + 1 brus. Dommere som dømmer 9er fotball (J/G13 2dre. divisjon), og som ikke styres av kretsen, lønnes også med kr 200,- + 1 brus.

Dommere som dømmer J/G13 1ste divisjon og eldre er kretsdommere og lønnes etter kretsens bestemmelser. Dommere som lønnes etter kretsens bestemmelser har fått beskjed om at de skal ta med regning med kontonummer, og skal således IKKE lønnes gjennom utbetaling i kiosken. Det ligger Dommerregning NFF 2017 i kiosken som kan leveres ut til dommere som ikke har med ferdig utfylt regning.

Det  legges ved bilag i kassa ved utbetaling av godtgjørelse til dommerne. Kvitteringer for utbetalt dommergodtgjørelse ligger i kiosken.

KAKE
Pga hygieniske årsaker blir det ikke vaffelsteking i kiosken i år da vi ikke har fasiliteter til å gjennomføre dette på en hygienisk og trygg måte. Hver familie baker boller, brownies, muffins eller liknende og tar med seg for salg.

ÅPNINGSTIDER
Mandag-torsdag kl.17.00 – 20.00 (22:00 noen dager), eller til all aktivitet på banene er avsluttet.

KLUBBHUS OG GARDEROBENE
Garderobene skal være låst opp senest en time før kamp og låses når siste lag er ute av garderoben.
Klubbhus, garderober og toaletter skal vaskes etter hver vakt. Sjekk også at dommergarderober er i orden. Husk å tømme søppel samt fyll på papir om dette mangler. Søppelposer og papir finnes i kiosken eller i lageret rett til høyre innenfor klubbhusdøra. Utstyr til vask finnes også i lageret. Nøkler til dør finner du på nøkkelknippet. Mangler det papir eller søppelposer må dette skrives på tellelista ved avsluttet vakt.

RYDDING AV ANLEGGET FOR ØVRIG
Gå en runde og plukke søppel i hele anlegget. Særlig viktig å se etter tape osv på kunstgresset. Tømme fulle søppeldunker rundt på banen/klubbhuset, sette i nye sekker og kaste disse i container ved siden av garasjen. Utstyr til vask, søppelsekker, osv finner du i lagerrommet på høyre side når du går inn i klubbhuset.

TELLELISTE
I kiosken ligger det en telleliste som skal fylles ut etter endt vakt. Denne leveres sammen med Kassaoppgjør på KIWI. På bakgrunn av dette vil det bli gjort vurderinger av hva som trenge mht påfylling av varer. Varer som skal fylles på blir sendt med kioskvakten som henter nøkler og kasse før oppstart av vakt. Husk at det kan finnes noen kioskvarer i lagerrommet. Inkluder dette på tellelista.

KASSAOPPGJØR
I kiosken ligger det bilag (en konvolutt med felter for utfylling) for kassaoppgjør kiosk. Denne skal fylles ut og dagens omsetning minus vekslepenger skal legges i konvolutten sammen med dommerbilag. På KIWI vil dette sjekkes (1000 kroner skal ligge igjen som vekslepenger i kassa).

Blir det akutt behov for penger kan det tas kontakt med Unni Dillerud.

Varsle pr. e-post til rune-sla@online.no om at containeren er full, slik at tømming kan bestilles.  

Mvh Kioskkomiteen
Unni Dillerud – 970 09 541
Dag Henning Johansen – 411 05 661
Rune Slaatten – 952 51 256

TAKK FOR HJELPEN OG LYKKE TIL!

Her finner dere oppsettet for kioskvaktene fremover.

DATO DAG LAG FORNAVN ETTERNAVN TELEFON
20.aug Mandag Jenter 12 år Silje Grøtting Torud 47074799
20.aug Mandag Jenter 12 år Vivi Sørbye 99099179
21.aug Tirsdag Jenter 14 år Helene Tokstad 99527325
21.aug Tirsdag Jenter 14 år Julie Holt
22.aug Onsdag Jenter 14 år Sofie Hov Jensen 90730723
22.aug Onsdag Jenter 14 år Camilla Braaum Melaas 93413949
23.aug Torsdag Jenter 14 år Daniella Mery-Valenzuela
23.aug Torsdag Jenter 14 år Ellinor Bårdseng 95112363
27.aug Mandag Jenter 14 år Emma Dåsnes 91333587
27.aug Mandag Jenter 14 år Emma Tøreki Lundsveen
28.aug Tirsdag Jenter 14 år Ingeborg Gaalaas Pettersen 48006938
28.aug Tirsdag Jenter 14 år Julie Mykleset 93454698
29.aug Onsdag Jenter 14 år Maria Eriksen Gillund 47955851
29.aug Onsdag Jenter 14 år Maya Flagstad Bakke
30.aug Torsdag Jenter 14 år Mia Elise Engebretsen 97541353
30.aug Torsdag Jenter 14 år Miriam Oline Hamre Engebretsen 48202763
03.sep Mandag Jenter 14 år Nini Mauseth 91697430
03.sep Mandag Jenter 14 år Oda Margrethe Lindstad 95203566
04.sep Tirsdag Jenter 14 år Sandra Mahmoud 90807380
04.sep Tirsdag Jenter 14 år Sofie Berstad 41362139
05.sep Onsdag Jenter 14 år View Onanong Chanin 95491607
05.sep Onsdag Gutter 14 år Adrian Rogstad Dørum 91397226
06.sep Torsdag Gutter 14 år Andreas Hermansen 90062048
06.sep Torsdag Gutter 14 år Didrik Eng Strand 91736799
10.sep Mandag Gutter 14 år Edwin Olivier
10.sep Mandag Gutter 14 år Eirik Haraldsen 91118280
11.sep Tirsdag Gutter 14 år Eivind Jetlund 95962863
11.sep Tirsdag Gutter 14 år Finn-Elias Haneberg 97078355
12.sep Onsdag Gutter 14 år Herman Halberg 91997858
12.sep Onsdag Gutter 14 år Jonathan Castro
13.sep Torsdag Gutter 14 år Kevin Randgaard 99799066
13.sep Torsdag Gutter 14 år Kornelius Jonssønn Bråten 47451070
17.sep Mandag Gutter 15 år Oskar Holm 91575533
17.sep Mandag Gutter 14 år Markus Stø Volden 90636030
18.sep Tirsdag Gutter 15 år Jan Olav Vestrum 91537828
18.sep Tirsdag Gutter 14 år Patrik Randgaard 99799066
19.sep Onsdag Gutter 14 år Simen Senumstad 92421901
19.sep Onsdag Gutter 14 år Tinius Falk Bentzen
20.sep Torsdag Gutter 14 år Justine Pandat
20.sep Torsdag Gutter 14 år Christian Bråthen Vold 41576000
24.sep Mandag Gutter 14 år Daniel Berg 92092821
24.sep Mandag Gutter 14 år Dawid Kocian 93931739
25.sep Tirsdag Gutter 14 år Love Andre Lien 46540314
25.sep Tirsdag Gutter 15 år Amund Brendlien 95119618
26.sep Onsdag Gutter 15 år Aron Thomassen
26.sep Onsdag Jenter 13 år Hanna Kristine Johansen 95237490
27.sep Torsdag Gutter 15 år Eirik Søberg 90984341
27.sep Torsdag Gutter 15 år Elias Elvenes 41687430
01.okt Mandag Gutter 15 år Hovan Hewar Zahir Sayid 47310877
01.okt Mandag Gutter 15 år Iver Gihlemoen 91346865
02.okt Tirsdag Gutter 15 år Jonatan Eide Wennersgaard 99012109
02.okt Tirsdag Gutter 15 år Kristian Turmo Lornstad 91101626
03.okt Onsdag Gutter 15 år Lemon Pramoth Joomsupan Nybakken 90605879
03.okt Onsdag Gutter 15 år Bjørn Ove Myhrsveen 93863684
04.okt Torsdag Gutter 15 år Mathias Hegge Smeby 99626971
04.okt Torsdag Gutter 15 år Vemund Dahl 91823908