Søppelplukking

Vi ønsker å ha et ryddig Black River park og må derfor passe på at søppelordningen på anlegget fungerer. RIDABU IL har også ansvaret for småsamleren som er plassert ved klubbhuset.

Jobben med rydding i og rundt denne skal drives på dugnad av foresatte i idrettslaget. Noen spillere er satt opp med vakter gjennom sesongen. Hver vakt varer en uke. I løpet av denne uken skal hele området ryddes 3 ganger. Det gis fritak for 2 personer fra hvert lag, som trener og/eller lagledere. Det må avklares hvem det er innenfor laget og sendes til epost-adressen lenger ned. Hvis ikke risikerer dere å bli satt opp (send navn på voksen og spiller).

Vaktliste legges ut nederst på disse sidene (eget excel ark). Dersom oppsatt dato ikke passer må dette byttes innbyrdes. Byttene må meldes til dugnad@ridabufotball.no slik at listene som ligger ute oppdateres.

 

Oppgaver ved småsamleren:
  • Plukke søppel og tømme søppeldunker (veggdunkene) i den store søppeldunken som står i småsamleren – i rommet nærmest veien.
Rydding av anlegget for øvrig:
  • Gå en runde og plukke søppel i hele anlegget. Særlig viktig å se etter tape osv på kunstgresset. 
  • Tømme fulle søppeldunker rundt på banen/klubbhuset, sette i nye sekker og kaste disse i container ved siden av garasjen.
  • Varsle pr e-post om at containeren er full, slik at tømming kan bestilles.   
  •  
     

Nøklene leveres til neste på lista i løpet av søndag.

  LYKKE TIL!