Ridabu IL er en breddefotballklubb som fokuserer på å skape et aktivt og godt miljø for barn og unge i «bydel» Ridabu i Hamar. Ridabu IL jobber målbevisst for å skape et tilbud som skal inkludere alle uavhengig av ferdighetsnivå og bakgrunn. «HELE LAGET GJØR DEG GOD» er motto og fokus for alle lagene i Ridabu IL. I Ridabu styrer vi etter våre tre overordnede verdier: TRYGGHET, LIKEVERD OG RESPEKT. Klubben er drevet på dugnad; ingen i styret, ledelse eller utvalg har lønnede verv, og drift av anlegg og klubb skjer ved hjelp av velvillige og engasjerte medlemmer.

Klubben

ROLLE NAVN E-POST TELEFON
Styreleder Frode Smevoll

leder@ridabufotball.no 

90 85 13 16
Nestleder Rune Slaatten

drift@ridabufotball.no

95 25 12 56
Styremedlem Christoffer Horsfjord Nilsen


95 28 73 53
Styremedlem Eli Skyberg arrangement@ridabufotball.no
40 87 06 15
Styremedlem Ole Andreas Haukåsen olea.91@hotmail.com 95 88 32 04
       
Drift      
Nestleder Rune Slaatten drift@ridabufotball.no 95 25 12 56
Arrangementer Eli Skyberg eli.skyberg@forsvarsbygg.no 97 07 83 55
Bane / Trening Hans Westgaard Ry bane@ridabufotball.no 97 09 75 00
Materialforvalter Tor-Ole Kirkenes

materialforvalter@ridabufotball.no

90 79 16 50
Materialforvalter/Kiosk Dag H Johansen materialforvalter@ridabufotball.no 41 10 56 61
«LagetMitt» support Rune Slaatten drift@ridabufotball.no 95 25 12 56
       
Sport      
Sp. leder senior Ole Johnny Sundt ole-johnny.sundt@norsk-tipping.no 99 32 64 61
Sp. leder yngres Audun Ørsleie

sport@ridabufotball.no

97 47 19 02       
Kvalitetsklubb      
  Ole Andreas Haukåsen olea.91@hotmail.com 95 88 32 04
  Hans Westgaard Ry bane@ridabufotball.no 97 09 75 00
       
  Rune Slaatten drift@ridabufotball.no 95 25 12 56
       
Anlegg og utvikling      
  Frode Smevoll okonomi@ridabufotball.no 90 85 13 16
  Bjørn Joakimsen bjorn.jokimsen@norkonsult.no 45 40 44 59
  Øyvind Strandvik oyvind.strandvik@gmail.com 47 71 27 22
   Kristian Pandum  kristianpandum@gmail.com  97 69 01 37