Tiltak, råd og retningslinjer i Hamar

 • Private sammenkomster jul og nyttår: To dager kan man ha 10 gjester, ellers max 5 gjester (nasjonal regel)
 • Butikker og kjøpesentre: minst 2 meter avstand mellom kundene
 • Serverings- og skjenkesteder må stenge kl 22
 • Treningssentre med bemanning kan holde åpent, med krav om 2 meters avstand.
 • Fritidsaktiviteter er åpne
 • Kino, teater, museer og konsertarenaer er åpne
 • Private arrangementer på offentlig sted: max 20 personer, 1 meter avstand
 • Begravelser og bisettelser: max 50 personer, 1 meter avstand
 • Arrangementer utendørs: max 100 personer, minst 1 meters avstand
 • Taxi: munnbind påbudt for passasjer og sjåfør
 • Kollektivreiser: munnbind anbefales når det ikke er mulig å holde 1 m avstand

 

Skal fortsatt holde stengt:

 • Ubemannede treningssentre i Hamar må fortsatt holde stengt
 • Bingo, bowling, spillehaller og lekeland må fortsatt holde stengt
 • Svømmehaller må holde stengt, men rehabilitering individuelt og i mindre grupper med arrangør, kan gjennomføres.

Husk:

 • Har du symptomer, må du teste deg – også i julen
 • Hvis du er syk, hold deg hjemme
 • Hold avstand
 • Husk god håndhygiene

 

De lokale tiltakene er nedfelt i lokal forskrift som gjelder til og med 4. januar.

Forskriften finner du her.

 

Nasjonale regler og anbefalninger

Nasjonale retningslinjer som gjelder i julen finner du her

Oversikt over alle nasjonale regler og anbefalninger finner du her