Hele laget gjør deg god

Årsmøte i Ridabu Idrettslag 9. mars 2021

TO-500

Det vil bli avholdt årsmøte på Teams tirsdag 9. mars 20:00

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av Teams.
Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020.

Saksliste:

  1. Godkjenning av stemmeberettigede
  2. Valg av møteleder, referent og to til å undertegne protokoll
  3. Godkjenning av innkalling og saksliste
  4. Årsmelding
  5. Regnskap
  6. Budsjett med fastsettelse av medlemskontingent og treningsavgift
  7. Status ny fotballhall
  8. Innkomne forslag
  9. Valg

MELD DEG PÅ HER…..

 

Styret i Ridabu IL

Facebook
Twitter
LinkedIn