Hele laget gjør deg god

Ildsjelen Ole Johnny Sundt med høytidelig overrekkelse av sjekk på 25 000 kroner

DDB2A4D1-5F04-492F-91C9-16BDF537C338

Ildsjelen, Ole Johnny Sundt, overrakte i går en sjekk på 25 000 til klubbleder Frode Smevoll på trener- og lagledermøtet i den nye hallen. Dette en en del av ildsjelprisen som går til moderklubben. Pengene er øremerket utstyr til klubben og vil bety mye for alle medlemmene. En stor takk til Ole Johnny, Sport Direkt og Freske Fraspark.

Heia Ridabu – Hele laget gjør deg god

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn