Hele laget gjør deg god

Årsmøte i Ridabu IL 9. mars 20:30

TO-500

Det vil bli avholdt årsmøte onsdag 9. mars 20:30 på TEAMS

Saksliste:

  1. Godkjenning av stemmeberettigede
  2. Valg av møteleder, referent og to til å undertegne protokoll
  3. Godkjenning av innkalling og saksliste
  4. Årsmelding
  5. Regnskap
  6. Budsjett med fastsettelse av medlemskontingent og treningsavgift
  7. Status ny fotballhall
  8. Innkomne forslag
  9. Valg

MELD DEG PÅ HER

mvh Styret i Ridabu IL

Facebook
Twitter
LinkedIn