Hele laget gjør deg god

Årsmøte i Ridabu Idrettslag

TO-500

Det vil bli avholdt årsmøte onsdag 6. mars 19:00 på Ener skole i auditoriet

Meld inn saker til årsmøtet på leder@ridabufotball.no

Saksliste:

 1. Godkjenning av stemmeberettigede
 2. Valg av møteleder, referent og to til å undertegne protokoll
 3. Godkjenning av innkalling og saksliste
 4. Årsmelding
 5. Regnskap
 6. Budsjett med fastsettelse av medlemskontingent og treningsavgift
 7. Informasjon og beslutning om kommende investeringer:
  Oppgradering til LED lys samt skifte til nytt miljøvennlig kunstgress
 8. Innkomne forslag
 9. Valg

 

mvh Styret i Ridabu IL

Facebook
Twitter
LinkedIn