Hele laget gjør deg god

Årsmøte i Ridabu Idrettslag

TO-500

Det vil bli avholdt årsmøte onsdag 6. mars 19:00 på Ener skole i auditoriet

Meld inn saker til årsmøtet på leder@ridabufotball.no

Saksliste:

  1. Godkjenning av stemmeberettigede
  2. Valg av møteleder, referent og to til å undertegne protokoll
  3. Godkjenning av innkalling og saksliste
  4. Årsmelding
  5. Regnskap
  6. Budsjett med fastsettelse av medlemskontingent og treningsavgift
  7. Innkomne forslag
  8. Valg

mvh Styret i Ridabu IL

Facebook
Twitter
LinkedIn