Hele laget gjør deg god

Årsmøte for Ridabu IL Man. 11 feb. kl 19-21

GyFlbOPz5GAp

Ridabu IL avholder årsmøte på Ener skole i Hanna Winsnes mandag 11.februar 2019 kl 19-21.

Saksliste:

 1. Valg av møteleder, referent og to til å undertegne protokoll
  Møteleder og referent velges samt to til å undertegne protokoll.
 2. Godkjenning av innkalling og saksliste
  Innkalling og saksliste godkjennes
 3. Årsmelding
  Opplesing og godkjenning av årsmelding
 4. Regnskap
  Godkjenning av avsluttet regnskap
 5. Budsjett
  Budsjett for 2018 gjennomgås og godkjennes
 6. Anleggsutvikling nytt anlegg/klubbhus/hall/salg av BRP
  Styret orienterer om fremdrift, ny kommuneplan og om fremdrift om plan for nytt anlegg. Endelig avgjørelse og investeringsplan for salg og utvikling av nytt anlegg samt salg av BRP vil bli tatt på ekstraordinært årsmøte.
 7. Kvalitetsklubb
  Sportslig leder og ansvar for kvalitetsklubbprosessen informerer om innhold og fremdrift.
 8. Innkomne forslag
 9. Valg
Facebook
Twitter
LinkedIn