Hele laget gjør deg god

Utstyrsbod og bane utstyr

Du er her:
< Tilbake

Trenere og lagledere har ansvar for å holde orden i utstyrs bod.
Viktig å telle antall baller, konuser osv før uttak og sørge for at alt settes tilbake etter trening.
Alle mål skal settes tilbake på sidelinja etter trening.

Table of Contents