Hele laget gjør deg god

Støtte og refusjon av utlegg til turneringer/cuper/avslutninger

Du er her:
< Tilbake

Støtte og refusjon til turneringer og Cuper

 • Klubben dekker påmeldingsavgiften til 2 turneringer pr. lag gjennom sesongen.
  Andre utgifter som for eksempel deltakerkort, transport og overnatting må lagene dekke selv.

 

REFUSJON av betalte fakturaer eller utlegg
Hvis en må betale umiddelbart ved påmelding vil Ridabu IL refundere utlegget. Da trenger klubben bilag med info om hvilket lag de representerer, navn, kontonummer og fødselsdato på kontoinnehaver samt kopi av faktura på  en PDF. Du kan f.eks sette all info inn på et Word ark, lagre det som PDF, og sende til ril@ebilag.com med kopi til  refusjon@ridabufotball.no
NB: Det er kun informasjonen lagt inn i PDF-en som blir synlig. Informasjon som skrives i e-posten blir ikke lest inn i systemet.

 • 11’er lag ytes ytterligere turneringsstøtte til deltakelse på større turneringer som går over flere dager. Avtales etter søknad til sport@ridabufotball.no
 • Alle lag er forpliktet til å delta på Totte-cup som arrangeres på RIDABUDAGEN siste helga i april. Dette er en internturnering med fokus på sosialt samvær på tvers av årstrinnene og en del av dommeropplæringen for klubbens nye dommerrekrutter. Familie og venner oppfordres til å møte opp for å se fruktene av klubbens arbeid for barn og unge i nærmiljøet
 • Klubbens A-lag skal være selvfinansierende og står i tillegg som arrangør av Totte-cup og Ridabus fotballskole i august

 

Faktura (som skal betales direkte av Ridabu IL)
Send faktura på PDF (Faktura må være stilet til Ridabu IL) til ril@ebilag.com med kopi til refusjon@ridabufotball.no
NB: Motter vi en epost kun med link til fakturaen vil ikke den komme frem. Dere må derfor ta dere bryet med å laste ned faktura og sende den som vedlegg på PDF til ril@ebilag.com.

 

Støtte til avslutninger

 • Avslutningsstøtte
  Ridabu IL gir støtte på 100kr. pr. betalende medlem.
  Da trenger klubben bilag med info om hvilket lag de representerer, antall som deltok, navn, kontonummer og fødselsdato på kontoinnehaver samt kopi/bilde av kvittering på en PDF. Du kan f.eks sette all info inn på et Word ark, lagre det som PDF, og sende det til ril@ebilag.com med kopi til  refusjon@ridabufotball.no
Table of Contents