Hele laget gjør deg god

Trenerrollen

Du er her:
< Tilbake
 • Legge til rette for et fullverdig kamptilbud for alle spillere registrert i Ridabu IL
  • Dette innebærer at antall lag påmeldt i serie og cuper/ turneringer støtter opp under prinsippet om et fullverdig kamptilbud
  • Det betyr også at alle spillere som får beskjed om å møte til oppsatt kamp, skal spille kampen. Gjelder både for barne- og ungdomsfotball
  • I Ridabu er det viktigere å tenke spillerutvikling på lang sikt og at alle barn og ungdom skal spille fotball i Ridabu lengst mulig, enn å vinne kamper på kort sikt.
  • Bidra til et trygt og godt sosialt miljø for alle spillere. Slik at Ridabu IL fremstår som en attraktiv klubb for alle barn og unge på Ridabu og områdene rundt.
  • Klubbens målsetting er å gi et trenings- og kamptilbud i alle årsklasser i barne- og ungdomsfotballen.
  • I seriespill med 1. og 2. divisjon er det mulig å melde på lag etter nivådifferensieringsprinsippet, men samme retningslinjer som over gjelder uansett. Lag på samme årstrinn skal til vanlig trene sammen som en enhet.
 • Ta rollen som KAMPVERT ( i samarbeid med lagleder / foreldrekontakt) ved kamper på Black River Park (se laglederfunksjon)
 • Bidra til at alle foresatte / foreldre opplever lagets og klubbens aktivitet som positivt for sitt barn.
Table of Contents