Hele laget gjør deg god

Trenerattest for alle trenere i norsk idrett

Du er her:
< Tilbake

Obligatorisk Trenerattest for alle trenere i norsk idrett

Det er obligatorisk med Trenerattest for alle trenere i norsk idrett.

Ambisjonen er å etablere en tydeligere standard for norsk idrett, slik at utøverne møter et likere og mer helhetlig kvalitetstilbud uavhengig av trener, idrett eller klubb.

Det skal bli enklere og mer oversiktlig for trenerne, hva som er de viktigste oppgavene som skal løses.
Dette skal gi en felles grunnforståelse og forventningsavklaring for alle involverte.

Dette betyr at alle trenere i idrettslaget må gå inn på trener.nif.no og gjennomføre trenerattesten.
For bruksanvisning se vedlegg «Brukerveiledning treneren».

Brukerveiledning trenerattest

Table of Contents