Hele laget gjør deg god

Politiattest

Du er her:
< Tilbake

Ordningen omfatter både ansatte og frivillige over 15 år, og gjelder uansett om personen får lønn for oppgavene som utføres eller ikke. Det avgjørende er i hvilken grad oppgavene vedkommende skal ha innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.

Trenere, lagledere eller andre med direkte kontakt med mindreårige eller personer med utviklingshemming som har ansvars- eller tillitsforhold i RIDABU IL, samt styret og utvalg er omfattet av ordningen.

Dere kan laste ned bekreftelse på formål med politiattest her…………. 

Fyll ut Navn, Personnummer og Dato. Lagre dokumentet.

Dette får dere brukt for når dere skal søke elektronisk her:

https://attest.politi.no

Når dere får attesten fra Politiet skal denne vises frem til den som har ansvaret for politiattester i Ridabu IL, Rune Slaatten. Den skal ikke arkiveres hos Ridabu IL.

Table of Contents