Hele laget gjør deg god

Politiattest

Du er her:
< Tilbake

Ordningen omfatter både ansatte og frivillige over 15 år, og gjelder uansett om personen får lønn for oppgavene som utføres eller ikke. Det avgjørende er i hvilken grad oppgavene vedkommende skal ha innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.

Trenere, lagledere eller andre med direkte kontakt med mindreårige eller personer med utviklingshemming som har ansvars- eller tillitsforhold i RIDABU IL, samt styret og utvalg er omfattet av ordningen.

Dere kan laste ned bekreftelse på formål med politiattest her…………. 

Fyll ut Navn, Personnummer og Dato. Lagre dokumentet lokalt på din datamaskin.

Dette får dere brukt for når dere skal søke elektronisk her:

https://attest.politi.no

Da velger du «søk attest»

Er du alt annet enn trener (lagleder, foreldrekontakt osv)
Under «Kategori» velger du «Frivillige organisasjoner»
Under «Formål» velger du «Frivillige organisasjoner»

Er du trener for barn/unge:
Under «Kategori» velger du «Barn og ungdom»
Under «Formål» velger du «Trener for idrettslag»

Du vil få beskjed om å laste opp «bekreftelse på formål med politiattesten»
Da laster du opp dokumentet du allerede har lagret lokalt på din datamaskin.

Når dere får attesten fra Politiet skal denne vises frem til den som har ansvaret for politiattester i Ridabu IL, Rune Slaatten.
Den skal
ikke arkiveres hos Ridabu IL.
I disse Covid tider kan attesten sendes til drift@ridabufotball.no. Da vil Ridabu IL registrere dette og slette eposten og vedlegget.

Table of Contents