Hele laget gjør deg god

Mål

Du er her:
< Tilbake

Mål:

  • Ridabu skal være en nærmiljøklubb som legger til rette for at alle som ønsker det, skal få muligheten til å oppleve gleden ved fotballspillet og tryggheten i et godt sosialt miljø.
  • Alle skal gis like muligheter til å kunne delta i jevnbyrdige treninger og kamper, for på den måten å skape spenning, glede og engasjement
  • Klubben skal drives med stor grad av spiller- og foreldremedvirkning

DET VISES FORØVRIG TIL SPORTSLIG PLAN

Table of Contents