Hele laget gjør deg god

Laglederrollen

Du er her:
< Tilbake

Laglederrollen i Ridabu innebærer et administrativt ansvar for driften av laget. Være lagets kontaktperson mellom klubbens styre og sportslig utvalg.

 • Bruke eget brukernavn og passord på hjemmesiden til registrering av spillere, trenere, lagledere og eventuelle foreldrekontakter. Holde registreringen oppdatert gjennom sesongen og kvalitetssikre opplysningene. Spørsmål rundt registreringer og brukernavn / passord til lagets område på hjemmeside gjøres til web@ridabufotball.no
  • NB! Korrekt medlemsregister med ajourførte e-postadresse til forelder som skal betale kontingent og jevnlig oppdatere liste med til enhver tid korrekt antall aktive spillere. Viktig med tanke på medlemstilskudd og faktureringssystem.
 • Sette opp og bruke lagets egen e-postadresse for informasjon innad i klubben. Innføring ved kontakt med web@ridabufotball.no
 • Sørge for nødvendig utstyr til laget gjennom kontakt med materialforvalter matrial@ridabufotball.no eller mobiltlf (se hjemmeside for oppdatert mobilnr.)
  • Ta kontakt i så god tid som mulig før dere trenger utstyret. Gjelder spesielt spillertrøyer
  • Hold oversikt og orden på lagets spillertrøyer og materiell
 • Stå oppført som kontaktperson for laget på fotballkretsens oversikt og melde på lag i seriespill gjennom bane@ridabufotball.no (banekomiteen melder på alle lag i FIKS-systemet)
 • Bestille treningstider gjennom bane@ridabufotball.no
 • Ta rollen som KAMPVERT ( i samarbeid med trener/foreldrekontakt) ved kamper på Black River Park
  • Ta kontakt med dommer i god tid før kampen (gjelder kamper med klubbdommer). Dommerinfo finnes på kalenderen på hjemmesiden www.ridabufotball.no (Felt A, B eller kunstgress)
  • Skaffe ny klubbdommer til kamper hvor klubbdommerdommer melder avbud. Liste over registrerte klubbdommere finnes på www.ridabufotball.no
  • Ønske motstanders trenere, lagledere og spillere velkommen til kampen. Toaletter og evt. garderobe gjøres tilgjengelig
  • Dommer ønskes velkommen og veiledes etter behov før kamp, i pausen og etter hver kamp ( fokus på opplevelsen til dommer)
  • Lagledere på Ridabu har også et ansvar for å si i fra til tilskuere og andre lagledere som ikke oppfører seg etter fotballforbundets trener- og foreldrevettregler
 • Bidra til at foreldrene møter på dugnader i regi av klubben og laget. Spesielt viktig med fremmøte på kiosk og søppeltømming ( trenere og lagledere fritas hvis ønskelig for søppeltømming og kioskvakter)
 • Kvittere ut nøkkel til klubbens lokaler på Black River Park og evt. andre treningslokaler
 • Være spillernes og foreldrenes kontaktperson (sammen med evt. foreldrekontakt), og bidra aktivt til sosiale tiltak for laget.
 • Bidra til at alle foresatte / foreldre opplever lagets og klubbens aktivitet som positivt for sitt barn.
Table of Contents