Hele laget gjør deg god

Kampvert

Du er her:
< Tilbake

KAMPVERT

For å bidra til et godt og trygt kamparrangement skal det være minst en kampvert til stede på alle hjemmekamper.
Det er lagleder for det enkelte lag som har ansvaret for å sette opp kampverter.

Kampverten skal ha på gul kampvertvest og er synlig for alle i og rundt kampen. Vester finnes i Kiosken på kunstgressbanen.

Før kampen:
• Ønske begge lag, dommer(e) og tilskuere velkommen og oppfordre til positivitet under kampen. Tilskuere skal stå på motsatt side av lagene og godt utenfor sidelinjen
• Delta på Fair play-møtet sammen med dommer(e) og begge lags trenere
• Ha kjennskap til hvor klubbens hjertestarter (er i bestilling) er og ha telefon for å ringe 113

Under kampen:
• Oppfordre til positivitet blant tilskuerne
• Være tilgjengelig for dommeren underveis i kampen og i pausen
• Håndtere eventuelle uønskede hendelser i henhold til klubbens retningslinjer

Etter kampen:
• Takke begge lag og dommer(e) for kampen
• Melde ifra til Fair play-ansvarlig eller annen kontaktperson i klubben hvis
det oppstod uønskede hendelser før, under eller etter kamp

Table of Contents