Hele laget gjør deg god

Introduksjon til håndboken

Du er her:
< Tilbake

Alle trenere og lagledere i RIDABU IL må lese og etterleve de retningslinjer som er bestemt i klubben.

Retningslinjene er utarbeidet i samarbeid med trenere / lagledere og vedtatt på årsmøtet 2018.

Som trener eller lagleder i Ridabu IL må du kjenne til og forholde deg til de retningslinjer som klubben har vedtatt for sin virksomhet. Denne trener- og laglederhåndboken er et verktøy som skal gjøre jobben som trener og lagleder i Ridabu litt enklere, samtidig som den skal bidra til å sikre at alle spillere får et godt sportslig og sosialt tilbud i klubben. Hensikten med laglederhåndboken er å gi trenere og lagledere en innføring i hvordan de skal utføre sine oppgaver i tråd med verdigrunnlag, retningslinjer og regler for god fotball utarbeidet av Norges Fotballforbund.

I tillegg til denne håndboka vil hjemmesiden, www.ridabufotball.no, være et viktig sted for oppdatert informasjon om lagene, klubben og personer med tillitsverv.

Klubbens styre og sportslige utvalg skal legge forholdene best mulig til rette for trening og kamp i klubbens regi.

Table of Contents