Hele laget gjør deg god

Garderober/klubbhus/omkledningsrom og møterom (brakker)

Du er her:
< Tilbake

Garderober – Klubbhus – Møterom (brakker)
Trenere- og lagledere har ansvar for å koste gulv og rydde garderoben etter bruk.
Er det hjemmekamp skal også bortegarderoben kostes og ryddes.
Hvis møterommet benyttes skal det etter bruk kostes og ryddes og stolene skal settes opp.

Table of Contents