Hele laget gjør deg god

Forsikringer

Du er her:
< Tilbake
  • Fotballforsikringen inkluderer fotballspillere i alle aldre.
  • For spillere under 12 år er det et krav om at spillerne er registrert som medlem av en fotballklubb tilknyttet Norges Fotballforbund. Spillerne vil dermed også være dekket ved utøvelse av organisert aktivitet i øvrige idrettslag som er medlem av Norges Idrettsforbund.
  • Dette betyr at alle fotballspillere, uavhengig av alder og nivå, har samme dekning under grunnforsikringen.
  • Spillere som har fylt 12 år må være registrert i Fotballens Informasjons- og kommunikasjonssystem (FIKS) som aktive med lagsforsikring inneværende sesong for å være dekket av forsikringsordningen. Lagene må så raskt som mulig gjennomgå sine spillere i FIKS for å forsikre seg om at alle som skal spille fotball i serie og cuper ligger inne i FIKS (Liste sendes ut av styret). Dette er den eneste muligheten for at spillerne er SPILLEBERETTIGET og FORSIKRET. Lagledere må gi rask beskjed til web@ridabufotball.no om spillere slutter. Disse spillerne må INAKTIVISERES / SLETTES av klubben
  • Alle skader må være innrapportert via skadeskjema på https://partner.lagsforsikring.no/nff/ Skademeldingen skal fylles ut av skadelidte/foresatte
  • Idrettens Skadetelefon (02033) skal bestille utredning og behandling hvis Fotballforsikringen skal dekke kostnaden
  • Alle har fått tildelt lagsforsikring og spillerne/foreldrene må på eget initiativ kjøpe seg opp for å få en bedre dekning. Vi anbefaler at alle lagene informerer spillere og foreldre i klubben om tilbudet med utvidet forsikrin
Table of Contents