Hele laget gjør deg god

Formål

Du er her:
< Tilbake

I Ridabu skal vi styre etter våre tre overordnede verdier:

 • Trygghet: Alle våre spillere, trenere, lagledere og alle andre frivillige i klubben skal oppleve mestring, samhold og utvikling – Og for å oppleve dette må en ha trygghet
 • Likeverd: I Ridabu skal vi satse på mangfold, og med det prinsipp om at fotball er for alle.
 • Respekt: Vi skal vise god lagånd, fair Play og behandle de involverte partene i fotballen med verdighet og aktelse.
 •  

Formål:

Gjennom sportslig plan ønsker vi å oppnå følgende:

 • Aktivitet som bygger på trygghet, likeverd og respekt, og dermed legge grunnlaget for et varig engasjement innen sporten vår.
 • At våre spillere tar ansvar for seg selv og andre i og utenfor fotballmiljøet
 • God sportslig utvikling av enkeltspillere og dermed danne grunnlag for rekruttering til våre A-lag

For våre spillere vil dette innebære:

 • Motiverte spillere – Noe er der for det sosiale og andre for det sportslige og Ridabu skal favne begge
 • Gode basisferdigheter – situasjonsbestemte ferdigheter
 • Hurtighet/reaksjonsevne/fotballbevegelser
 • Gode holdninger i trening og kamp
 • Samhandlingsevne/fotballforståelse
 • Fair-play som en naturlig del av det å være spiller

​For våre trenere og øvrig støtteapparat vil dette innebære:

 • Et hjelpemiddel til planlegging og gjennomføring av treningsarbeidet
 • Vite hvilke krav/forventninger klubben har til holdninger, metodikk og struktur positivt bidrag til trener og øvrig støtteapparats kompetanse
 • Tydelige rammer å forholde seg til
Table of Contents