Hele laget gjør deg god

Dommere

Du er her:
< Tilbake
  • Obligatorisk for alle gutte- og jentespillere på 7. trinn å delta på dommerkurs med klubbens dommerkoordinator hver vår. De som ønsker det blir satt opp til å dømme kamper i barnefotballen (6-12 år).
  • Klubbdommere må selv melde fra om oppsatte kamper man ikke kan dømme. Dette gjøres til lagleder på det Ridabulaget som er satt opp som hjemmelag. Kontaktinfo på lagledere finnes på www.ridabufotball.no
  • Spillere som tidligere har gjennomført klubbdommerkurs må også ta det samme kurset hvert år for å kunne dømme.
  • Alle trenere og lagledere i barnefotballen bør også delta på vårens dommerkurs for å ivareta klubbens dommere i rollen som kampvert
Table of Contents