Kampvert

KAMPVERT For å bidra til et godt og trygt kamparrangement skal det være minst en kampvert til stede på alle hjemmekamper. Det er lagleder for det enkelte lag som har ansvaret for å sette opp kampverter. Kampverten skal ha på gul kampvertvest og er synlig for alle i og rundt kampen. Vester finnes i Kiosken […]

Trenerattest for alle trenere i norsk idrett

Obligatorisk Trenerattest for alle trenere i norsk idrett Det er obligatorisk med Trenerattest for alle trenere i norsk idrett. Ambisjonen er å etablere en tydeligere standard for norsk idrett, slik at utøverne møter et likere og mer helhetlig kvalitetstilbud uavhengig av trener, idrett eller klubb. Det skal bli enklere og mer oversiktlig for trenerne, hva som […]

Formål

I Ridabu skal vi styre etter våre tre overordnede verdier: Trygghet: Alle våre spillere, trenere, lagledere og alle andre frivillige i klubben skal oppleve mestring, samhold og utvikling – Og for å oppleve dette må en ha trygghet Likeverd: I Ridabu skal vi satse på mangfold, og med det prinsipp om at fotball er for […]

Mål

Mål: Ridabu skal være en nærmiljøklubb som legger til rette for at alle som ønsker det, skal få muligheten til å oppleve gleden ved fotballspillet og tryggheten i et godt sosialt miljø. Alle skal gis like muligheter til å kunne delta i jevnbyrdige treninger og kamper, for på den måten å skape spenning, glede og […]

Laglederrollen

Laglederrollen i Ridabu innebærer et administrativt ansvar for driften av laget. Være lagets kontaktperson mellom klubbens styre og sportslig utvalg. Holde alle medlemmer ajour i medlemssystemet RUBIC . Viktig med tanke på medlemstilskudd og faktureringssystem. Sørge for nødvendig utstyr til laget gjennom kontakt med materialforvalter materialforvalter@ridabufotball.no eller mobiltlf (se hjemmeside for oppdatert mobilnr. Ta kontakt i […]

Trenerrollen

Legge til rette for fotballaktivitet med fokus på et godt sosialt miljø og ferdighetsutvikling av hver enkelt spiller Forplikte seg til å følge klubbens retningslinjer for sin aktivitet Holde seg oppdatert på de gjeldene prinsippene for barne- og ungdomsfotball gjennom hjemmesidene til Indre østland fotballkrets http://www.fotball.no/Kretser/indre_ostland/ og Norges fotballforbund http://www.fotball.no/Barn_og_ungdom/Barnefotball/ Legge til rette for et […]

Dommere

Obligatorisk for alle gutte- og jentespillere på 7. trinn å delta på dommerkurs med klubbens dommerkoordinator hver vår. De som ønsker det blir satt opp til å dømme kamper i barnefotballen (6-12 år). Klubbdommere må selv melde fra om oppsatte kamper man ikke kan dømme. Dette gjøres til lagleder på det Ridabulaget som er satt […]

Introduksjon til håndboken

Alle trenere og lagledere i RIDABU IL må lese og etterleve de retningslinjer som er bestemt i klubben. Retningslinjene er utarbeidet i samarbeid med trenere / lagledere og vedtatt på årsmøtet 2018. Som trener eller lagleder i Ridabu IL må du kjenne til og forholde deg til de retningslinjer som klubben har vedtatt for sin […]

Turneringen/Cuper

Klubben dekker påmeldingsavgiften til 2 turneringer pr. lag gjennom sesongen. Andre utgifter som for eksempel deltakerkort, transport og overnatting må lagene dekke selv. Laglederne oppfordres til å være nøkterne i antall cuper man deltar på 11’er lag ytes ytterligere turneringsstøtte til deltakelse på større turneringer som går over flere dager. Avtales etter søknad til sport@ridabufotball.no […]