Hele laget gjør deg god

Gi oss en STEMME for å støtte vårt hall prosjekt – Sammen med SpareBank 1 Østlandet er «ALLE HENDA» i Ridabu IL klare til å ta hverdagen tilbake

HallOgUtformin
DIN STEMME ER OGSÅ VIKTIG
Vi trenger 50 stemmer hver uke i 5 uker fremover og du kan stemme på nytt etter endt uke. Det er også mulighet til å gi penger i tillegg til en stemme. Alle pengene som samles inn går til den nye hallen på Black River Park. Her vil hele klubben få flotte treningsfasiliteter året rundt, og spesielt barn og unge vil få enorm glede av EGEN hall. «Hele laget gjør deg god!»
Sammen med SpareBank 1 Østlandet er vi er klare for å ta hverdagen vår tilbake, og mange frivillige hender er klare til innsats.

SpareBank 1 Østlandet er banken som deler med deg, og skal nå ut med 10 millioner kroner til allmennyttige formål. Vi har selvsagt rukket opp hånda og sagt at vi er et prosjekt som fortjener litt oppmerksomhet, og gjerne et økonomisk bidrag.

Vi håper alle som brenner for det samme som oss har lyst til å lese, like, dele, støtte og kanskje melde seg selv til innsats.

Ridabu IL å fremstå som «den gode naboen», og følgelig vil hallen kunne benyttes av andre samarbeidende klubber og nærmiljøtiltak på 2322 Ridabu. Som vi sier: «Hele laget gjør deg god!»

Gi oss en stemme eller støtt spleisen her………………

RIDABU IL

Facebook
Twitter
LinkedIn