Hele laget gjør deg god

Går til nasjonalt nivå fra torsdag :)

ballonger-parlemor-hurra-hurra-hurra-1

Til lag og foreninger i Hamar

Går til nasjonalt nivå fra torsdag

Kommunene Stange, Løten, Hamar og Ringsaker varsler at de fra torsdag opphever de lokale smitteverntiltakene. Dette betyr at det fra og med torsdag er nasjonale regler og anbefalinger som gjelder.

– Det er lave smittetall i regionen vår nå. Det er god oversikt i smittesporingsarbeidet, og de som får påvist smitte har alle kjent smittested. Derfor mener vi det ikke lenger er grunnlag for å ha strengere regler her enn i landet for øvrig, sier kommuneoverlege Cecilie Blakstad Eikenes.

Skoler og barnehager på gult nivå ut skoleåret

Barne- og ungdomsskoler og barnehager holdes på gult nivå ut skoleåret som et smitteforebyggende tiltak.

– Vi vil også oppfordre folk til å fortsette med alle de viktige smitteforebyggende tiltakene som håndhygiene, å holde avstand, begrense antall nærkontakter og å ha lav terskel for å teste seg dersom man får symptomer, sier kommuneoverlegen.

Dette gjelder fra torsdag

Nasjonalt er vi på det som kalles trinn 2 i gjenåpningsplanen, som fortsatt innebærer en rekke begrensninger på gjennomføring av arrangementer, reiseaktivitet, karantenebestemmelser og så videre.

Har gitt russen anbefalinger

Russen i regionen har hatt pause i russefeiringen på grunn av det siste utbruddet. I dag har kommuneoverlegene på ny sendt sine anbefalinger til russ ved alle skolene med tydelige smittevernråd og oppfordring om å ha lav terskel for å teste seg.

SJEKK HAMAR KOMMUNE SINE HJEMMESIDER

HER ER RETNINGSLINJENE FOR NIVÅ 2 – PLAN FOR GRADVIS GJENÅPNING

Barn og unge under 20 år kan trene og delta på idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter med unntak fra 1 meters-anbefalingen. Dersom barn og unge trener, øver eller driver annen organisert aktivitet i en annen kommune, vil de kunne delta på arrangement for laget, foreningen o.l., så lenge smittesituasjonen tillater det. Barn og unge under 20 år som driver med aktiviteter som ikke innebærer nærkontakt, kan delta i arrangementer utendørs som samler deltakere fra samme krets eller region der region brukes som geografisk inndeling. Lag fra små kommuner som ikke har motstandere i kommunen, kan reise til nabokommunen for å konkurrere såfremt kommunen har samme smittenivå. Voksne kan drive organiserte idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter innendørs i grupper på inntil 20 personer, og med minst 1 meter avstand. Utendørs kan man være 30 personer. Flere grupper kan samles på samme trenings-/øvingsareal dersom gruppene holdes adskilt og slik at de enkeltvis og samlet kan overholde smittevernrådene. Oppfordre til aktivitet utendørs heller enn innendørs. Se også kategorien Offentlige arrangementer.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn