Hele laget gjør deg god

Ekstraordinært årsmøte på Teams tirsdag 22. sept 20:00

TO-500

Det vil bli avholdt ekstraordinært årsmøte på Teams tirsdag 22. sept 20:00

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av Teams.
Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020.

Saksliste:

  1. Valg av møteleder, referent og to til å undertegne protokollen
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste
  3. Vedtak om bygging av ny fotballhall på Black River Park
  4. innkomne forslag (må sendes styret senest to uker før årsmøtet til leder@ridabufotball.no)
  5. Avslutning

Saksdokumenter og link til møtet vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene via Rubic medlemssystem senest en uke før møtet.

 

Styret i Ridabu IL

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn