Godkjenning dommerregning

Eksterne dommere:

Det vi kommer til å gjøre er at vi etter hver kamp, og når regningene er levert inn, går igjennom regningen for å se at den er korrekt utfylt. Hvis regninga er korrekt utfylt sender vi den videre til Wenche Maude på e-post wm@okonomi.as slik at vi får utbetalt. Hvis den ikke er rett utfylt eller har mangler som vi trenger, gir vi beskjed om hva som mangler. 

E-posten som skal brukes til å sende dommerregninger er: dommer@ridabufotball.no. Mange vil også levere regningen direkte til laget de har dømt på kampdagen. Da blir det opp til trener/lagleder og skanne inn denne og sende den til overnevnte e-post. 

Ole og jeg kommer nok til å sitte litt med dette begge to, men hovedansvaret ligger hos meg. Hvis jeg ikke har mulighet til å gå inn og godkjenne, så gir jeg beskjed til Ole.  

Jeg skal prøve å få vært innom e-posten 1 gang om dagen. Hvis det blir sendt noe dit som haster, så ber jeg om at det gis beskjed til enten Ole eller meg, slik at får sett på det snarlig. 

Hvis regningene blir levert direkte til laget er det viktig at denne blir skannet inn og sendt til overnevnte e-post så fort som mulig, da vi kun har 7 dager på å betale regninga. 

Interne dommere:

Betaling for kampene vil være som følger for alle:

5’er og 7’er kamper: Kr. 150,-

9’er kamper:              Kr. 200,-

All betaling vil skje i kiosken etter kampene. De skal ha egne regninger for dere der. Hvis det skulle bli et problem, så ber jeg dere om å ta kontakt med meg. 

Skulle det være noen spørsmål rundt dette er det bare å ta kontakt med undertegnede.

Mvh.
Shervin Enger Heydary
Dommeransvarlig
Ridabu IL