Hele laget gjør deg god

BRP er stengt for trening til over nyttår

Skjermbilde 2020-12-14 kl. 15.26.35

Pga rådende værforhold har baneansvarlig bestemt å stenge BRP for trening til etter nyttår.
Mere info om åpning og evt. andre spørsmål vedrørende dette kan stilles til drift@ridabufotball.no.

 

mh Ridabu IL

Facebook
Twitter
LinkedIn