Trener- og oppmannmøte 28. mars

Vi inviterer til trener-og oppmannmøte den 28. mars kl. 19 på BRP. Vi inviterer til trener-og oppmannmøte den 28. Mars kl.19-21 på BRP. Ole Andreas Haukaasen, Rune Slaatten og Harald Westgaard stiller fra styret. Vel møtt!

Årsmøte for Ridabu IL Man. 11 feb. kl 19-21

Ridabu IL avholder årsmøte på Ener skole i Hanna Winsnes mandag 11.februar 2019 kl 19-21. Saksliste: Valg av møteleder, referent og to til å undertegne protokoll Møteleder og referent velges samt to til å undertegne protokoll. Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste godkjennes Årsmelding Opplesing og godkjenning av årsmelding Regnskap Godkjenning av avsluttet […]