Hele laget gjør deg god

Årsmøte 2. mars

GyFlbOPz5GAp

Årsmøte gjennomføres på Ener skole 2/3 fra 19:00.

Agenda

1. Valg av møteleder, referent og to til å undertegne protokoll

2. Godkjenning av innkalling og saksliste.

3. Årsmelding

4. Regnskap
Godkjenning av avsluttet regnskap

5. Budsjett
Budsjett for 2020 gjennomgås og godkjennes

6. Anleggsutvikling nytt anlegg
Styret orienterer om status, fremdrift og planer fremover

8. Innkomne forslag

9. Valg

Facebook
Twitter
LinkedIn