Hele laget gjør deg god

All fritidsaktivitet opphører – gjeldende til og med 23/12 med mulig forlenging

koronavett-stengt

Kommuneoverlegene på Hedmarken innfører med virkning fra og med i dag ny lokal forskrift, gjeldende til og med 23/12 med mulighet for forlenging

  • at lekeparker og andre aktivitetsarenaer må stenges med umiddelbar virkning
  • all fritidsaktivitet må opphøre
  • det innføres forbud mot innendørs arrangement (med unntak av eliteidrett uten publikum)
  • alle offentlige steder der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter stenges
  • det er ikke tillatt med utendørs arrangement med flere enn 100 og det skal være minst 1 meters avstand

 

Facebook
Twitter
LinkedIn